Privacy

01

Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, beheren en gebruiken van uw persoonsgegevens door Cheeesebox. Het is geldig voor al onze klanten (huidige, vroegere en toekomstige) en alle bezoekers aan onze website. In het bijzonder vindt u er onze praktijken met betrekking tot deze gegevens, de informatie die we kunnen verzamelen en hoe we ze verzamelen, en de doeleinden waarvoor we ze kunnen gebruiken. Dit document beschrijft ook hoe u uw gegevens kunt bekijken, (laten) wijzigen of verwijderen.

02

Welke gegevens verzamelen we?

Met persoonsgegevens bedoelen we gegevens die u als persoon identificeren. De persoonsgegevens die Cheeesebox verzamelt, hebben voornamelijk betrekking op gegevens die u zelf invoert via de pagina’s van onze website, en die wij ontvangen als gevolg van uw gebruik van onze website en/of onze producten en/of diensten. Meer informatie over het verzamelen van gegevens via onze website vindt u in ons cookiebeleid. Het omvat ook gegevens die u ons via andere kanalen (telefoon, antwoordformulieren, contractuele documenten en andere) meedeelt. Tenslotte verzamelen we ook gegevens via externe kanalen, zoals adresbeheerders om nieuwe doelgroepen te bereiken. Wanneer we contact opnemen met deze personen, hebben ze de mogelijkheid om het gebruik van hun gegevens te controleren, te verbeteren, bij te werken of te verbieden.

03

Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de opvolging en afhandeling van uw contacten en overeenkomsten met Cheeesebox. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over onze (nieuwe) producten, diensten en speciale aanbiedingen die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn. Alle gegevens die wij verzamelen, kunnen worden gecombineerd om onze producten, diensten en speciale aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze producten, diensten en speciale acties te controleren, evalueren en verbeteren, inclusief voor algemene of specifieke marktonderzoeksdoeleinden. Tenslotte kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor statistische doeleinden. Niet alle gegevens worden altijd voor dezelfde doeleinden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen opgeslagen voor facturatiedoeleinden en voor de levering van de gevraagde dienst, terwijl andere worden gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

U bent altijd vrij om te weigeren om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij informeren u altijd duidelijk vooraf over de reden waarom u ons uw gegevens meedeelt. Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, en slechts zo lang als nodig is voor het aangegeven doel, rekening houdend met onze behoeften om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, de diensten te verbeteren en nieuwe voor te stellen, en om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode na uw laatste interactie met Cheeesebox kunnen bewaren. Wanneer de persoonsgegevens meer nodig zijn, vernietigen of verwijderen wij deze op een veilige manier. Als u e-mails ontvangt omdat u zich heeft geregistreerd, zoals digitale nieuwsbrieven, blijft u deze ontvangen totdat u zich afmeldt.

Bij de verwerking van gegevens zorgen wij ervoor dat wij p elk moment een beveiligingsniveau handhaven dat, gezien de beschikbare technologie, voldoende is om elke onwettige toegang tot, wijziging, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Het gaat hierbij zowel om technische als om organisatorische maatregelen (zoals gegevensversleuteling, toegangscontrole tot onze infrastructuur, het beperkte aantal medewerkers met toegang tot gegevens, enz.)

04

Wat zijn uw rechten?

U beschikt ook een reeks rechten met betrekking tot deze gegevens. U beschikt derhalve over het recht op toegang, correctie en verwijdering van informatie die op u betrekking heeft. U kunt ook bezwaar maken tegen het combineren van uw persoonlijke gegevens in een bepaald profiel. Tot slot kunt u ons vragen om u de gegevens die wij over u hebben, digitaal aan u door te sturen. Om deze rechten uit te oefenen, moet u via onze algemene contactgegevens een schriftelijk verzoek sturen naar Cheeesebox, waarin u duidelijk aangeeft wat u wilt weten, corrigeren, verwijderen of ontvangen. Als u geen newsletter of informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde zonder motivatie of kosten afmelden. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via onze algemene contactgegevens of door te klikken op de afmeldlink in onze promotionele e-mails of elektronische nieuwsbrieven.

Het doel van dit privacybeleid is om u duidelijkheid en transparantie te verschaffen. Mocht u echter nog vragen hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming, Amaury de Broux – hello@cheeesebox.com+32 2 881 09 72.

05

Beheer van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en beheerd door Cheeesebox, Montenegrostraat 101A, 1190 Vorst. Binnen Cheeesebox zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijken die er in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Uw gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze onderaannemers. Dit zijn de bedrijven die op ons verzoek onze databases en website beheren of hosten. Zij hebben alleen toegang tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Een lijst van deze onderaannemers is op aanvraag verkrijgbaar.

06

Overdracht aan derden

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan externe organisaties, bedrijven of particulieren. Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Bij sommige initiatieven bieden wij u, na registratie, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de activiteiten van één of meer externe partners van het betreffende project. In een dergelijk geval moet u uw uitdrukkelijke toestemming geven.

Voor een reeks initiatieven maken we ook gebruik van een externe onderaannemer. Deze externe onderaannemer beheert vervolgens een database die gekoppeld is aan de database van Cheeesebox. De onderaannemer verbindt zich ertoe de gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen, met volledige inachtneming van dit beleid. Deze bepalingen zijn trouwens ook altijd contractueel overeengekomen met onze onderaannemers. Op deze manier kan een verwerker nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens gebruiken en zullen uw gegevens na afloop van zijn opdracht moeten worden verwijderd.

Contacteer ons
Breng uw project tot leven!
U bevindt zich momenteel op het formulier betreffende een aanvraag voor een professioneel evenement: bedrijfsevenement, brand activation. Als u contact met ons wilt opnemen voor een privé project. Kier klikken
Cheeese
Indien u meer informatie nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Rue des Anciens Etangs 40 – 1190 Bruxelles
T : +32 2 881 09 72

Point de retrait (partenaires) : Bruxelles – Liège – Namur – Charleroi – Malines – Pont-à-Celles – Wagnelée

Nord : Cheeesebox France chez Martin Prod, ZI de l’Aerodrome Ouest, Rue Louis Duvant, 59316 Rouvignies
T
: +33 3 74 95 04 15

Sud : Cheeesebox France, 77 Route du Plan de la Tour, 83120 Sainte-Maxime

T : +33 4 94 81 34 34

 

2327 Rue Montgomery , Montréal, QC H2K 2S2, Canada.
T : (438) 227-6040

Ce site internet fait usage de cookies. En continuant à surfer sur ce site, vous acceptez notre politique en matière de vie privée. Plus d’infos ?